www.fieldcircus.com

General Category => เครื่องใช้ไฟฟ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: diorarmani2000 ที่ 22 พฤศจิกายน 2021, 06:50:16 AM

หัวข้อ: PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1
เริ่มหัวข้อโดย: diorarmani2000 ที่ 22 พฤศจิกายน 2021, 06:50:16 AM
PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1
(https://www.bosszi.com/wp-content/uploads/2021/02/PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1.png) (https://www.bosszi.com/plc-arduino-test-8-io-v1/)
เป็นโมดูลสำหรับทดสอบอินพุทเอ้าพุทสำหรับ พีแอลซี และ อาดูโน มีจำนวน 8 อินพุท 8 เอ้าพุท รองรับไฟ 5V และ 24V
คุณสมบัติ
มีจำนวน 8 INPUT รองรับไฟ 5V และ 24V
INPUT แบบผสม ใช้ได้ทั้งสวิตช์กดติดปล่อยดับ และสวิตช์โยกแบบค้างสถานะใน INPUT ช่องเดียวกัน
มีจำนวน 8 OUTPUT รองรับไฟ 5V และ 24V มี LED สีแดงแสดงผล
ขนาดบอร์ด 10?15 เซ็นติเมตร
รายละเอียด PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1 (https://www.bosszi.com/plc-arduino-test-8-io-v1/)
สั่งสินค้าผ่าน shopee (https://shopee.co.th/PLC-ARDUINO-TEST-8-IO-V1-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-8-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97-8-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97-i.94986146.9948522267)