General Category > สินค้าอื่นๆ

LOADแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมคุมประพฤติ

(1/1)

Posthizzt555:
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมคุมประพฤติ

 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
            - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมคุมประพฤติ

Tags : แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมคุมประพฤติ,จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมคุมประพฤติ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version